SEGMENTMASSAGE

Algemeen

Segmentmassage is een vorm van reflexmassage.
Door het behandelen van de rug, nek, borst en bekken stimuleer en balanceer je weefsels
en organen door het hele lichaam.
Tevens heeft segmentmassage een heilzame werking bij overbelasting van het zenuwstelsel.
Psych. prof. Arndt heeft ontdekt dat verschillende sterkten van prikkels, verschillende effecten
hebben in het lichaam.
Zo bevorderen zwakke en matige prikkels de vitaliteit van het lichaam,
maar sterke prikkels blokkeren juist deze vitaliteit.
Segmentmassage maakt daarom gebruik van zachte prikkels. [1]

Werkwijze

De eerste (meestal twee) behandelingen duren maximaal een half uur.
De massage wordt toegepast op de blote rug.
Geleidelijk aan worden prikkels minder oppervlakkig en duurt de behandeling langer:
40-60 minuten.
Na een aantal rugbehandelingen (afhankelijk van positiever reactie van de cliënt),
wordt de behandeling uitgebreid naar het bekken, de nek en het borstgebied.
Voorwaarde voor het slagen van deze therapie is dat gedurende tenminste 6 weken,
de behandeling minstens één keer en liefst twee keer per week plaatsvindt. [1]

Doelgroep

" Mensen met (chronische) stress.
Binnen het zenuwstelsel functioneert het sympatische zenuwstelsel dat actie mogelijk maakt.
Daarnaast is er het parasympatische zenuwstelsel dat een voedende, opbouwende functie heeft
en vooral rust geeft aan het lichaam.
U kunt alleen goed functioneren als beide delen van het zenuwstelsel met elkaar in balans zijn.
Bij mensen die langdurig blootstaan aan allerlei vormen van stress, is deze balans vaak verstoord.
Als u zichzelf gewend heeft aan "doorgaan", uzelf steeds opnieuw aanzettend tot activiteit
(waarbij het sympatische zenuwstelsel overuren draait) kunt u soms niet meer tot rust komen.
In dat geval voelt u zich zelfs als u zit of ligt, nog steeds "opgejaagd".
U kunt niet meer op een natuurlijke manier overschakelen van activiteit (sympatisch -) naar rust (parasympatisch zenuwstelsel).
Dit heeft tot gevolg dat uw lichaam overbelast raakt en uw accu leegloopt, wat uiteindelijk tot overspannenheid en burn-out kan leiden.
Gebleken is, dat door het geven van zachte, rustige prikkels aan de huid, het sympatische deel van het zenuwstelsel geremd wordt en het parasympatische deel wordt gestimuleerd: het lichaam komt tot rust. Zachte prikkels werken harmoniserend op beide delen van het centrale zenuwstelsel.
Bij segmentmassage worden gedurende korte tijd zachte, oppervlakkige prikkels op de huid gegeven.
De eerste behandelingen duren maximaal een half uur.
(De behandeling kan wel aangevuld worden met een half uur klassieke massage.)
Latere behandelingen mogen iets langer duren.
Als blijkt dat de cliënt tot rust komt door de behandeling worden geleidelijk aan wat sterkere prikkels toegepast gedurende iets langere tijd.
Op die manier wordt het lichaam begeleid om vanuit de rust langzamerhand weer tot vitaliteit,
tot activiteit te komen.
" Segmentmassage kan ook gegeven worden ter ondersteuning van het afbouwen van kalmerende medicatie of als ontspanningstherapie. [1]


Consulten

Alle consulten gaan uitsluitend op afspraak.
U kunt de behandelaar bereiken per e-mail: info@hcankh.nl
of telefonisch: ( 074-2665432 / 06-22959756)


Tarief

Duur Kosten Therapeut Locatie
30 minuten € 35,00 Ank Niemeyer Borne
60 minuten € 60,00 Ank Niemeyer Borne


Vergoeding zorgverzekeraar

Segmentmassage valt onder een natuurgeneeskundige behandeling.
De consulten worden afhankelijk van uw zorgverzekeraar vergoed.
(Zie: alternatieve/natuurgeneeskunde; beroepsvereniging NWP.)

[1] www.Allaboutyou.nl
 
Segment massage